تاريخ : شنبه چهاردهم تیر 1393 | 2 بعد از ظهر | نویسنده : فرهاد طالبیان ریزی
تمرينات نقشه كشي اتوكد

تهيه كننده : فرهاد طالبيان ريزي

توضيح :

اين سري تمرينات نقشه كشي اتوكد فعلاً جهت تسريع در استفاده عموم بعضاً با دوربين تلفن همراه گرفته شده و در آينده نزديك بصورت اسكن شده و با كيفيت بهتري به نمايش گذاشته خواهد شد و از اين بابت عذر خواهي كرده و پوزش مي طلبيم .

با كليك روي نقشه دلخواه آنرا با اندازه بزرگتر مشاهده نماييد .

 

 

 

 

 

 تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 | 3 قبل از ظهر | نویسنده : فرهاد طالبیان ریزی

 

       

چند ماهي بود كه به دنبال جواب اين سوال بودم چرا تيرهاي آهن را I شكل مي سارند ؟ و چرا مثلا تيرهاي آهن ساختماني را بصورت تي شكل و يا شكل هاي ديگر نمي سازند .

خب در وهله اول تصميم گرفتم سوالم را از افراد معمولي بپرسم كه متاسفانه اين افراد سوالم را احمقانه خواندند و آنهايي هم كه افراد مطلعي بودند پاسخ محكم و مطمئني براي گفتن نداشتند و با ترديد جواب مي دادند .

تا اينكه يكي از اساتيد دكتراي رشته مكانيك مرا راهنمايي كرد و ابتداعاً مبحثي تحت عنوان ممان اينرسي يا همان گشتاور دوم سطح كه در دوره كارشناسي آن را فراگرفته بوديم يادآوري و تعريف نمود .

و در آخر هم يادآور شد تيرهاي با مقطع I شكل به دليل ممان اينرسي بزرگتر در ساختمان ها استفاده مي شود .

گشتاور دوم سطح یا ممان اینرسی سطح خاصیتی از یک مقطع است که با بهره گیری از آن می‌توان رفتار یک تیر را در برابر خمش و تغییر شکل حول محورهای آن بدست آورد. میزان تنش و تغییر شکل خمشی یک تیر هم به میزان بار وارده و هم به شکل هندسی مقطع مورد نظر بستگی دارد، هر چه ممان اینرسی یک مقطع بیشتر باشد میزان تنش و تغییر شکل خمشی آن مقطع کمتر است.

پس به اين نتبجه رسيدم كه ممان اينرسي تعريف خاصي ندارد اما مي توان گفت ممان اينرسي نمايانگر مقاومت جسم در مقابله با خمش است و هرچقدر ممان اينرسي زياد شود تنش بخاطر خمش كمتر خواهد شد و بالعكس .

ممان اینرسی سطح در جداول اشتال و در کتاب‌های لاتین با J و در کتاب‌های دانشگاهی ایران با I نمایش داده می‌شود، واحد آن طول به توان چهار است و دیمانسیون آن [L4] است .


ممان اینرسی حول محور X

I_x = \int_{S}y^2\, \mathrm ds = \iint_{S}y^2\, \mathrm dx\mathrm dy

ممان اینرسی حول محور Y

I_y = \int_{S}x^2\, \mathrm ds = \iint_{S}x^2\, \mathrm dx\mathrm dy

ممان اینرسی حاصل ضرب

I_xy = \int_{S}xy\, \mathrm ds = \iint_{S}xy\, \mathrm dx\mathrm dy

ممان اینرسی قطبی

I_O= \int_{S}r^2\, \mathrm ds  = \iint_{S}r^2\, \mathrm dx\mathrm dy


که مقدار r برابر است با  r^2=x^2+y^2 و مقدار ممان اینرسی قطبی نیز برابر است با  I_O = I_x + I_y

 

به عبارت ديگر ممان اینرسی (Moment of Inertia)، لنگر لختی یا همان گشتاور ماند در واقع میزان مقابله جسم در برابر چرخش از حالت طبیعی حول محور مشخصی است. به ممان اینرسی، اینرسی دورانی نیز می‌گویند. در واقع ممان اینرسی همان نقشی را که جرم ماده در دینامیک خطی دارد، در دینامیک دورانی بازی می‌کند. این پارامتر رابطه‌ی بین ممنتوم زاویه‌ای با سرعت زاویه‌ای، گشتاور با شتاب زاویه‌ای و چندین پارامتر دیگر را بیان می‌کند. بنا به تعریفی دیگر ممان اینرسی مجموع جرم هر المان از یک ماده است که در فاصله آن از محور چرخش به توان دو ضرب گردیده است.

 

در این فرمول r فاصله هر قسمت از محور چرخش است و همچنین m نیز جرم هر المان می‌باشد. در حال پیوسته نیز ممان اینرسی از فرمول زیر که همان فرم انتگرالی ممان اینرسی است، بدست می‌آید:

 

تا کنون روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری ممان اینرسی ابداع شده که همگی بر پایه رابطه M=Iα می‌باشند. مهم‌ترین این روش‌ها آونگ پیچشی و حرکت دورانی هستند.

در روش آونگ پیچشی ابتدا یک گشتاور معین به جسم اعمال می‌شود. سپس با اندازه‌گیری تناوب نوسانات مقدار α به‌دست می‌آید. با قرار دادن این مقادیر در رابطه فوق می‌توان مقدار I را به‌دست آورد.

در روش حرکت دورانی با اعمال گشتاور ثابتی به جسم جامد توسط یک الکتروموتور، شتاب زاویه‌ای ایجاد شده در آن را اندازه می‌گیرند. مقدار گشتاور اعمال شده با اندازه‌گیری فاکتورهای تغذیه الکتروموتور و مقدار شتاب زاویه‌ای نیز با اندازه‌گیری زمان رسیدن به یک rpm معین به دست می‌آید. در زیر تصاویر ساده‌ای از وسایل اندازه‌گیری با روش‌های مذکور را مشاهده می‌کنید.
  

در طراحی سیستم نیروی محرک برای انجام مانور‌های وضعی اجسام متحرک مثلا یک هواپیما، گشتاورهایی مشابه روابط زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 

در محاسبات استحکامی سازه‌ها مانند حداکثر لنگر خمشی مجاز بر روی یک تیر فولاد ساختمانی، از ممان اینرسی با عنوان لنگر دوم سطح یاد شده و به صورت زیر از فرمول محاسبه تنش به‌دست می‌آید.

در پايان بايد به شعاع ژیراسیون نيز اشاره داشت چراكه کمیتی است که در مکانیک کاربرد فراوان دارد. شعاع دوران یک مفهوم فیزیکی مشخص و بدیهی نمی‌باشد، اما می‌توان آن را به عنوان فاصله‌ای از یک محور مرجع در نظر گرفت که اگر تمام سطح مورد نظر در آن فاصله متمرکز گردد، گشتاور ماند سطح به دست آمده حول محور مختصات برابر گشتاور ماند سطح اولیه باشد. به عبارتی :

حاصل مساحت (A)ضربدر شعاع ژیراسیون (فاصله‌ای از یک محور مرجع= d) به توان دو همان ممان اینرسی یا گشتاور ماند خواهد بود.

شعاع دوران یک سطح عبارت است از ، جذر نسبت گشتاور ماند سطح به مساحت آن،

که در آن A بیانگر مساحت سطح، r_x و r_y به ترتیب شعاع دوران حول محورهای x و y و I_x و I_y به ترتیب گشتاور ماند سطح حول محور x و y می‌باشد. از آنجا که واحد گشتاور ماند توان چهارم واحد طول و واحد مساحت توان دوم آن می‌باشد، شعاع دوران با واحد طول بیان می‌گردد.

 

 

مشاهده مدلسازي ممان اينرسي چند جسم متداول

دانلود جزوه تعيين مركز سطح و محاسبه ممان اينرسي با حجم يك مگابايت

لينك مفيد در خصوص ممان اينرسي سطح ( انگليسي )